Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1
Rzecznik patentowy jest organem reprezentującym klienta w postępowaniu patentowym.
brak zdjęcia

Brandpat skupia prawników i specjalistów, takich jak rzecznik patentowy, którzy skutecznie występują w imieniu klientów o ochronę własności intelektualnej. Firma posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę patentów przed urzędami w Polsce i Europie. Rzecznik patentowy jest w świetle nowych przepisów jedynym organem, który może występować w postępowaniu patentowym. Dlatego każda firma, instytucja naukowo badawcza i osoba prywatna musi mieć swojego rzecznika, jeśli występuje o rejestrację wynalazku. Kancelaria zatrudnia fachowców, którzy sporządzają kompletną dokumentację wraz z określeniem zastrzeżeń patentowych i reprezentują klienta przed stosownymi instytucjami w Polsce i Unii Europejskiej.

Adres www:

Nasza ocena: 4

10 749 0