Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1 Poszerzenie znajomości prawa podatkowego

Podatek od towarów i usług w skrócie VAT jest najpowszechniejszą formą opodatkowania. Praktycznie każdy przedsiębiorca styka się z zagadnieniem tego podatku. Niestety przepisy prawa podatkowe dotyczące tego podatku podlegają licznym nowelizacjom. Niejasność zapisów powoduje znaczne trudności z prawidłowym wypełnianiem obowiązku podatkowego. Studium prawa europejskiego przygotowało dla zainteresowanych tematyką specjalny kurs. Podatek od towarów i usług jest w jego czasie szczegółowo omawiany. Program zajęć obejmuje zastosowanie przepisów podatkowych w działalności gospodarczej. Omawiane są sposoby wypełniania deklaracji podatkowych oraz terminy, w jakich należy dokonywać poszczególne czynności podatkowe. Umiejętność praktycznego zastosowania przekazywanej wiedzy przez słuchaczy stanowi główne zadanie dla osób prowadzących kurs. Podatek od towarów i usług jest obecnie tym rodzajem zobowiązania, które podlega najczęstszym kontrolom ze strony administracji skarbowej.

Adres www: https://spe.edu.pl/

Nasza ocena: 1

349 595 0